مدیران مجموعه


 1. مدیر عامل
  مرتضی مصطفی خواه

   General manager Morteza Mostafakhah

   

  مدیر مالی
  جواد دسترنج

  Financial Manager

  مدیر فروش زنجیره ای
  فیروزه زند

  مدیر فروش تعاونی
  سهیلا سپهری

  مدیر فروش
  امیرحسین رضایی