جهان - پاستای پروانه ای 500 گرمی


قیمت : 89,900 ریال
وزن : 500 گرمی


تهیه شده با آرد سمولینا

زمان پخت 10 دقیقه