جهان - نودل طعم گوشت 75 گرمی 40


قیمت : 60,000 ریال
وزن : 75 گرمی